Kasabay ng paghalik ng araw sa kanluran
Hinahanap ang saysay sa nangungusap na kalangitan
Tinutumbok at winawari ang hiwaga ng buhay
Kung bakit may pinagtagpo’t pinaghiwalay
Kung paano mangahas pa ring umibig 
At bumuo ng mga alaalang saksi ang tubig
Kung paano ang iba’y nakahuhugot pa rin ng lakas
At patuloy na naghahanap ng kabuluhan
Kahit pa ang kaakibat nito’y pagharap
Sa hangin, sa daluyong, at pagsubok ng buhay

 

Mga larawang kuha sa Manila Bay, ika-23 ng Agosto 2018