Mingaw sa dihang ming-abot ako sa Holon
Ang tubig daw gasidlak-sidlak sa katahum
Apan luyo sa iyang pahiyum
Adunay kasubo nga gikumkum

Ning danaw tunga-tunga sa kabukiran
Nagsayaw-sayaw ang panganod sa kahitas-an
Nga daw gilingaw ang mga nasubo
Ug sa kinaiyahan nagpamatuto

Mingsamot kamingaw pagpaak sa dulom
Maayo na lang kay ang bulan, inubanan sa mga bitoon
Nagpahayag sa mingaw nga kagabhion
Apan wala niini nawagtang ang kasubo nga gikumkum

Sa pagpakita sa bidlisiw sa adlaw pagka-buntag
Ang pahiyum sa Holon nagpalamdag
Kauban sa akong hinyap nga galaroy-laroy
Ibabaw sa mga gagmayn’g balod

Mingaw gihapon sa dihang mibiya ako sa Holon
Ang tubig gasidlak-sidlak man gihapon
Apan ako natingala nga luyo sa iyang katahom
Aduna gihapo’y kasubo nga gikumkum

 

Louie Lapat
Lake Holon, April 2019